Nu op Twitter

Veel veranderinitiatieven stranden op de vergadertafel. Vaak wordt creativiteit de kop in gedrukt door kreten als 'Daar hebben we geen tijd voor', 'Zoiets hebben we al geprobeerd' of 'Daar hebben we de mensen niet voor'.

Imagobureau TINK! helpt organisaties om dit patroon te doorbreken door de verzorging en facilitatie van workshops en co-creatie sessies. Samen wordt er resultaatgericht gewerkt om veranderinitiatieven te laten slagen. Naast de eigen medewerkers worden desgewenst ook andere experts ingeschakeld uit andere sectoren, maar ook de doelgroep kan gevraagd worden om aan te sluiten. Op deze wijze wordt er een breed draagvlak gecreëerd.

Een creatiesessie bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

Faciliteiten // Vooronderzoek // Inspiratie // Creatieve technieken // Actieplan // Evaluatierapport

Imagobureau TINk verzorgde eerder creatiesessies voor onder andere:

-TNS NIPO
-CZ Zorgverzekering
-KIJK magazine
-Uitgeverij Coutinho
-De Rooi Pannen
-Centrum voor Tandzorg
 

<< Eerste Overzicht Laatste >>