Nu op Twitter

Ontwerpgericht onderzoek

Voor veel organisaties is 'slechts' een nieuwe huisstijl niet voldoende om bij te kunnen blijven in de markt. De omgeving verandert in een rap tempo en om in te kunnen blijven spelen op veranderende behoeften zijn nieuwe concepten nodig. Om goede oplossingen te kunnen bedenken is het echter van belang dat er gedegen onderzoek gedaan wordt. Wij zijn gespecialieerd in creatieve kwalitatieve onderzoeksmethoden. Wij maken gebruik van de methode van Serious Concepting, een methode die we samen met Fontys International Lifestyle Studies ontwikkeld hebben: https://seriousconcepting.com We kijken hierbij naar 4 onderzoeksgebieden;

Doelgroep
 Wat zijn de behoeften van de doelgroep?

Organisatie
 Is de organisatie er op ingericht om te kunnen anticiperen op veranderingen?

Trends
Welke behoefteverschuivingen zijn zichtbaar in de samenleving?

Sector
Welke innovaties bieden inspiratie?

Op basis van het onderzoek worden startvragen geformuleerd voor creatieve sessies. Wij streven altijd naar co-creatie: dus naast medewerkers van de organisatie, nodigen wij ook de doelgroep en experts uit om mee te denken.

 

 

 

<< Eerste < Vorige Overzicht Laatste >>