Nu op Twitter

Het formuleren van een goede visie en missie heeft voor veel bedrijven geen prioriteit. Toch is het moeilijk een organisatie te sturen zonder dat het duidelijk is waar de organisatie voor gaat en waar de organisatie voor staat. Ook voor het vormen van de gewenste interne cultuur en de keuze voor het leiderschapstype zijn dergelijke vraagstukken cruciaal.

Een goede strategie is nodig om te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen. In een tijd van versnelde verandering is het cruciaal om mee te gaan met deze ontwikkelingen en tegelijkertijd vast te blijven houden aan de eigen waarden. Dit zijn ingewikkelde vraagstukken. Moet je bijvoorbeeld als taxibedrijf gaan concurreren met Uber, of kies je een andere strategie waarbij je de recources op een andere wijze inzet?

Imagobureau TINK! is in staat om op een structurele en planmatige wijze ondersteuning te bieden bij de (her)positionering van de organisatie en het formuleren van de strategie.

Bij verzorgden eerder strategiesessies voor o.a.:

-Rozenbrood Trendacademy
-KIJK magazine
-Uitgeverij Coutinho
-Centrum voor Tandzorg

<< Eerste Overzicht Laatste >>